Kontakt

Dansk brand og førstehjælp

Kurser i elementær brandbekæmpelse 

ABA drift og vedligehold

Brand & evakueringsøvelser

Varmt arbejde - gnist/tag/ukrudtsbrændning

Rådgivning & brandforbyggelse

Salg af håndslukningsudstyr, brandslukkere

røgalarmer & brandtæpper Kurser i førstehjælp

Kombi kurser førstehjælp/elementær brandslukning

Salg og service af hjertestartere (AED)

Førstehjælpsudstyr

Førstehjælps tasker


Kontakt os

 

Kontakt os hvis du vil have tilbud på en af disse ydelser:


  • Førstehjælp 
  • Elementær brandbekæmpelse .
  • ABA Drifts- og vedligeholdelsesansvar 
  • Varmt arbejde - gnist/tag/ukrudtsbrænding
  • Kombi kurser, førstehjælp  & elementær brand
  • Rådgivning  ifm slukningsudstyr
  • Ønsker slukkerservice (lovpligtigt)
  • Ønsker at købe slukningsudstyr
  • At få fortaget en brand og evakueringsøvelse
  • At få fortaget en brandteknisk gennemgang af bygning med forebygger briller på.  

Telefon

+45 40841079

 
 
 
 
 

CVR-nr.: 40818618

© All Rights Reserved.