Kurser

Førstehjælp:


Dansk brand og førstehjælps uddannelse, tilbyder førstehjælp

i flere forskellige kombinationer, se venligst neden for:Førstehjælp ved hjertestop. 4 timer "Basisuddannelsen" 
Førstehjælp ved hjertestop, 4 timer Basisuddannelsen + basisuddannelse førstehjælp ved ulykker, 2 timer, ialt 6 timer 
Førstehjælpere med særligt ansvar:

Basisuddannelsen + Førstehjælp ved ulykker samt tilvalgsuddannelserne førstehjælp ved småskader, blødninger, sygdomme, skader på bevægeapparat samt særtillæg;

forbrændinger, ætsninger og forgiftninger ialt 12 timerFørstehjælp ved hjertestop og førstehjælp ved blødninger,

Basisudd. FH v. hjertestop + FH v. større blødninger, mindre blødninger, kredsløbssvigt relateret til blødninger. ialt 6,5 time
Førstehjælp ved hjertestop. "Basisuddannelsen" incl  køb af hjertestarter. 
Førstehjælp 4 timers Basisuddannelse & elementær brandbekæmpelse, ialt 7,5 timerBrandreletaret kurser:


Dansk brand og førstehjælps uddannelse, tilbyder brand-relateret kurser og uddannelser flere forskellige kombinationer, se venligst neden for:Elementær brandbekæmpelse 3 timer

Elementær brandbekæmpelse  & Livreddende førstehjælp 7,5 timer

Varmt arbejde - gnist/tag/ukrudtsbrændning

ABA drift og vedligehold
Brand & evakueringsøvelser

Alle kurser afholdes normalt på jeres adresse.

Er der andre ønsker, er det naturligvis også en mulighed.